www.misericordia.ro

"Misericordia - Irgalmasság Háza" Vereniging - 407431 Bădeni, nr. 303 com. Moldoveneşti jud. Cluj
Sógor Gyula beheerder - tel: +4(0) 744 179427, email: sogor66_ro[at]hotmail.com
Sógor Géza voorzitter - tel: +4(0) 764 265741, email: sogeza[at]gmail.com

Kies je eigen Oma of Opa in Roemenië.

Ja, een bejaarde in Badeni is op zoek naar u, of eigenlijk naar uw bijdrage.

Al eerder berichtten wij u over een bejaardentehuis in Badeni, Roemenië.

Een goed bejaardentehuis. Opgericht door een vriend van ons die inmiddels in 1998 is overleden. Twee van zijn zoons hebben het bestuur overgenomen en een tweede bejaardentehuis ernaast afgebouwd. Waarom Ds. Gyula Sógor destijds zonodig een bejaardentehuis moest bouwen was ons onduidelijk. Hij was een gedreven dominee van een grote stads gemeente, nooit thuis, altijd onderweg naar en van vergaderingen, geliefd bij de gemeente en afkomstig uit een familie die uit louter dominees en domineesvrouwen bestond. Van zijn vier zoons hebben drie dit ambt ook opgepakt.

Totdat... totdat wij jaren later een staatsbejaardentehuis bezochten.

Zestien mensen op een kamer, vochtige behuizing, verschrikkelijk slecht sanitair, het eten, zeker aan het einde van de maand, ver beneden peil. Te vergelijken met de beelden op de tv net na de omwenteling van de kindertehuizen. Maar dan nu voor ouderen. Ja, nu begrepen we het dan eindelijk en hebben we samen met u dit eerste bejaardentehuis in Badeni gesteund waar wij konden en het staatsbejaardentehuis van beter voedsel, betere bedden en incontinentiemateriaal voorzien.

Eindelijk is het tweede bejaardentehuis in Badeni klaar. De bouw heeft vele jaren geduurd. Af, schoon, klaar, droog en vriendelijk staat het leeg te zijn. LEEG. En waarom? Zijn er geen mensen die er in willen wonen? Ja zeker wel. Op de lijst staan genoeg mensen om wel drie bejaardentehuizen te kunnen vullen. Mensen die wonen in de driekamerflat van hun zoon. Samen met wel zes kleinkinderen. Of waarvan de kinderen zijn geëmigreerd naar Hongarije, Amerika enz. enz. Nu leven zij eenzaam en alleen in het souterrain van een gebouw. Vochtig en koud. Nee, het probleem is natuurlijk ook hier weer GELD. Het eerste bejaardentehuis bestaat van giften. Giften toegezegd vanuit Nederland. Vaste giften en eenmalige giften. En een kleine bijdrage van de regering. Een heel kleine bijdrage. De mensen die in dit gebouw wonen, brengen wel hun pensioentje in maar dat is vaak niet meer dan twintig euro per maand.

Het tweede tehuis zal dus een steviger basis moeten hebben. Voor de helft willen zij het vullen met mensen die het zelf kunnen betalen. En die andere helft? Daar kunnen dan weer mensen in die gesponsord worden vanuit Nederland. Er is plaats voor 24 mensen. Twaalf rijkere ouderen en twaalf gesponsord door u en door ons?

Mocht u geďnteresseerd zijn in het sponsorschap:

Voor 25 EUR, - per maand sponsort u een halve bejaardenplaats in Badeni. U deelt dan samen met een andere sponsor in het geluk van een Oma of een Opa. Wij koppelen u aan deze oudere en zullen u op de hoogte brengen van zijn levensloop. Daarna krijgt u elk regelmatig een brief over het wel en wee van uw Opa/Oma Wij houden u op de hoogte van blijde gebeurtenissen in zijn of haar leven, maar zullen u ook melden wanneer uw oudere evt. ziek is of moeilijkheden heeft. Ook kunt uzelf een kaartje of briefje sturen die door ons zal worden vertaald. U legt zich moreel vast voor tenminste twee jaar, maar wij hopen dat de samenwerking veel langer zal duren. Ook vertellen wij u wie de financiële verantwoordelijkheid voor deze oudere met u deelt. Als wij vierentwintig aanmeldingen hebben kunnen wij dit sponsorprogramma starten en het tehuis openen. Geef u op, u krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

Namens de stichting Werkgroep Oost Europa
Jeannette Terlouw -Stuyfzand,
Tel: 0174-221558
Speciaal voor deze actie hebben wij een girorekening geopend:
giro 4329910 t.n.v. SWOE Wateringen.

Giften via onze stichting zijn aftrekbaar van de belasting volgens artikel 47 van de wet op de inkomstenbelasting van 1964.