Misszió, Vízió

1999-ben az öregotthon működésének kezdetekor a szociális szféra nem volt annyira kibontakozva, ezért az idősek számára kevés olyan intézmény volt, ami segίtséget nyújtott volna.

A civil szféra erőforrásaira támaszkodva és az emberi erőforrások felhasználásával abban bίzva, hogy nemes cél érdekében küzdünk, alakult meg az elképzelés néhai Sógor Gyula lelkész esperes részéről.

A Holland támogatók segίtségével, ahol ez a szolgáltatás tίpus már nagyon jól működött és a mintát behozva megalakult a BÁGYONI IDŐSEK OTTHONA.

Az IDŐS OTTHON missziója: azok a tiszta értékek megőrzése amit az ember élete során összegyüjt, illetve azok gyarapίtása.

Az otthon állandó személyzettel rendelkezik 24 orás felügyeletet biztosίt időseink számára.