Geschiedenis

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus’. Galaten 6:2

“Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaanhebt, hebt u dat voor Mij gedaan”. Mattheüs 25:40

Het idee om het bejaardenhuis op te richten kwam van de toenmalige GyulaSógor, dominee van de gemeente in Aranyosgyéres (CampiaTurzii). Hij was deken van de Gereformeerde kerkprovincie Torda, waarbinnen hij ook de kleine gemeenschap van Bágyon (Badeni) diende.

Deze gemeenschap bood zijn grond aan voor de bouw van het bejaardenhuis. Na de restauratie van de ruim 200 jaar oude parochie en van het kerkgebouw, begon men in 1996 met de bouw van het huis. Dit bood met zijn 7 kamers plaats aan 16 ouderen. In hetzelfde jaar is de vereniging “IrgalmasságHáza – Miseriicordia”(Huis van Barmhartigheid) opgericht. Onder haar verantwoordelijkheid valt het functioneren van het bejaardenhuis. Dit opende officieel haar deuren in 1999. In 2006 werd er vlakbij nog een gebouw in gebruik genomen; Hier kunnen nog eens 25 ouderen opvang krijgen.