Missie en visie

Bij de oprichting in 1999 was de sociale sector nog niet zo ontwikkeld, dus er waren nog maar heel weinig instellingen die hulp of bijstand aan ouderen gaven. Het idee van dominee GyulaSógor is toen tot stand gekomen; hij kreeg hulp uit particuliere hulpbronnen en hij leefde in het vertrouwen dat we voor een goede zaak streden. Het huis werd opgericht met hulp en inzichten uit Nederland, waar deze vorm van dienstverlening al langer bestond. De missie van het bejaardenhuis is: de waardevolle normen en waarden behouden en vermeerderen die de ouderen tijdens hun leven opgebouwd hebben.

Het huis heeft vast team van medewerkers en biedt 24 – uurs zorg.