Sponsorizare

Asociația poate fi sprijinită în natură și donaţii în bani.

Conturile bancare ale Asociației:
Banca Comerciala Româna (BCR) –Câmpia-Turzii
Lei: RO21 RNCB 0107 0015 3016 0001
Euro: RO91 RNCB 0107 0015 3016 0002

Ajută-mă șă putem ajuta!